TÜRKİYE CUMHURİYETİ
       ADALET BAKANLIĞI
     DİYARBAKIR D TİPİ Y. GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İrfan GÜLTEKİN
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR

TELEFON GÖRÜŞ GÜNLERİ

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
DİYARBAKIR D TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

 PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA
 H blok ve C-3 , C-7  F - I blok ve K1 , K5  K - L blok ve B blok  C- D blok  A blok ve B 3.kısım 1.Oda
 

TELEFON GÖRÜŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. GÜNCEL TELEFON FATURASININ ASLI, FATURASIZ HAT KULLANICILARI İÇİN ABONELİK SÖZLEŞMESİ   (BAYİ KAŞELİ VE İMZALI)
2. VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
(TUTUKLU/HÜKÜMLÜ İLE AKRABALIK BAĞINI GÖSTERECEK ŞEKİLDE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK)
3. İKAMETGAH İLMÜHABERİ
4. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 

Resmi Gazetede yayınlanan 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı OLAĞAN ÜSTÜ HAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname KHK/667 karar sayılı soruşturma ve kovuşturma işlemleri, MADDE 6-(1) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağan halin devamı süresince (e) tutuklu olanlar, belgelendirmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları vasisi ve kayımı tarafından ziyaret edilebilir. Tutuklular telefonla haberleşme hakkında ancak 15 günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak 10 dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler. Hükümlü ve tutuklular için Ceza İnfaz Kurumumuzdaki telefon görüş günleri yukarıdaki çizelgede görüldüğü şekilde yapılmaktadır.
NOT : TELEFON İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLARIN POSTA YOLU İLE YA DA ŞAHSEN ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. FAX İLE GÖNDERİLEN EVRAKLAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

Abdulkadir SÜMER